With the collaboration of the Basque cultural institute

Mariren argi bilgarrian

With the collaboration of the Basque cultural institute

Mariren argi bilgarrian

Further details

  • Antolatzailea : Algareki elkartea (05.59.28.18.91)
  • Arduraduna : Pascale de Gilbert

Cultural player(s)

Receive our free newsletters

The Basque cultural agenda (weekly)