Hasiera Jan Battitt Dirassar eta Jean Haritschelhar