Euskararen herria zenbakitan - 1. zatia (VI. inkesta soziolinguistikoa)

2018/02/26

Kronika honetan Euskal Herri osoko emaitzak agertzen ditugu Ipar Euskal Herria, Nafarroa eta Euskal Autonomia Erkidegoa (EAE) konparatuz. Inkestek aztertzen duten jendetza 16 urte eta gehiagokoak dira. Taula orotan zenbatzen dugu erreferentziazko jendetza eta gero emaitzak ehunekotan agertzen dira.