Durangoko "Pontxera", 1806

Dokumentu mota:
Testua
Gako hitza(k):
Durango Iztueta
Durangoko "Pontxera", 1806
© Zumalakarregi Museoa

"1806garren urtean atera zuen Azpeitiko plazan San Inazio bidaramunean, Durangoko "Pontxera" esaten zioten neskatxa gazte batek, andre dantza modu eztiandiko bat; zeñak dantzatu zuen txit ederki, eta eman izan zion D. Agustin Martin de Altuna alkate Azpeitian urte artan aurkitzen zanak, amar ezkutuko bat, plaza ondratu zuelako."

"Gipuzkoako dantza gogoangarrien kondaira" - Juan Ignazio Iztueta (1824) | Irakurlea: Ander Lipus | Irudia: Francisco de Paula Mellado (1846) © Zumalakarregi Museoa

Gehiago jakin