Olentzero (pot-pourri)

Bilduma zatiak: André Lalanne
Harmo.Arra.: Jo Maris