Adio Euskal Erriari

Zortziko: Yparraguirre
Transcrip.: Jo.Maris