Zazpiak oihal batetik

Paroles: Xalbardin
Musique: Unsain
Harmo. Jo Maris