Zeruko xoriak bezala

Paroles: J.L.Pebet
Mus. Harmo.Jo.Maris