Euskal irratia lokarri

La présence continue de la radio en langue basque dans les foyers du Pays Basque, son importance pour relier les habitants et les ravir de quelques chansons.

Irrati maitagarri Euskal Herrikoa
goizetan atzartzean zutan dut gogoa
airosten deraukuzu sukalde xokoa
Oi! zure aditzea zonbat den goxoa
iduri mintzo zaukun norbeit etxekoa

Zutarik entzutean euskaraz berriak
berexkuntzarik gabe xehe ta larriak
elgarri buruz buru gaudela jarriak
memento batzu dira loriagarriak
izar ederra zaitu zu Euskal Herriak !

Tristatzen hasten banaiz zerbaiti pentsatuz
bihotza arintzen zaut zutara hurbilduz
lana ere aiduru bainan zu ezin utz
euskaldun kantu batzu hor errepikatuz
frangotan elgarrekin artzen gira kantuz

Norbeitek dautzularik zerbeit igorria
laster hedatzen duzu deneri berria
eta guk beti zutan erne beharria
hori dugu dohain bat atsegingarria
Euskaldunen arteko zu zer lokarria !

Maurice SORHOUET