Ikhazkin mendian

Nous présentons ici les cinq premières des dix strophes composées par Pierre Ibarrart sur le métier de charbonnier en montagne ("Ikhazkin mendian").

Gazterik hasi nuen gogoa alhatzen,
bakezko estatua zein othe zaiteken ;
ez bainuen kausitzen egonez herrian,
hortako jarri nintzen ikhazkin mendian.

Urrikari nautenak dire enganatzen :
urrikalgarriago ditut ezagutzen.
Bake osoa nun da hekien artian ?
Ni hartaz gozatzen naiz ikhazkin mendian.

Jaun onari diozkat eskerrak bihurtu.
Lagun zoro hetarik bainaiz aldaratu.
Beude beren atsegin galkorren erdian !
Prestuki biziko naiz ikhazkin mendian.

Mendiko ur xirripak dohaz erasian ;
xori, xoxo, epherrek... kantatzen sasian ;
urso-ihiztariak arbolen gainian...
nola trista naiteke ikhazkin mendian ?

Igandetan mezara menditik naiz jausten ;
Jainkoaren manua hola ez dut hausten.
Egun hura gozatuz ahaiden erdian !
Gero aste guzia ikhazkin mendian. ....