Hizkuntza gaitasuna 20 urtez Ipar Euskal Herrian

2012/11/06

Hizkuntza gaitasuna 20 urtez Ipar Euskal Herrian
Hizkuntza gaitasuna 20 urtez Ipar Euskal Herrian
Lehen inkestako emaitza ofizialak hantuak ziren. Zuzenketa egin dugu beste inkestetako emaitzak kontuan hartuz. Bost inkestak konparatzen baditugu zer agertzen da?

Euskaldunen ehunekoak gainbehera doaz : %29, %27, %25, %22.5, %21.4. Orain arte inkesta batetik bestera euskaldungoak 2 pundu galtzen zituen baina azken aldian pundu bakar bat.

Zenbaki gordinetan, bost inkestak konparatuz, 20 urtez jendetza 30.000 biztanlez goratu da. Denbora berean 8.800 euskaldun gutiago gara, baina 3.800 elebidun hartzaile gehiago dira.

Azken bost urte hauetan, elebidun hartzaileen garapena kontuan hartuz, euskaldunen eta erdi-euskaldunen kopurua goratu da 1.200 hiztunez. 2006an 71.600 elebidun ziren, 2011an 72.800 elebidun dira.

Halere erdaldunen kopurua ere handitu da 15.000 hiztunez, jendetza etorkinen bitartez emendatu baita neurri batean.