Berripaper elektronikoa: gure newslettera

Euskal kultur erakundearen newslettera hilabetean behin zabaltzen dugu, dohainik.
Euskal kultur erakundearen newslettera hilabetean behin zabaltzen dugu, dohainik.
Harpidetu zaitez Euskal kultur erakundearen newsletter-ari. Dohainik da. Hilabetean behin eskuratuko duzu emailez.

Bereziki elkarteei, artistei eta gure partaide desberdinei begira pentsatua izan den hedapen tresna honen bidez Euskal kultur erakundearen nahia bere aktibitate anitzen berri ematea da.

Euskarri horren bitartez, albiste laburren bidez, kultura eragileentzako interesgarriak izan daitezkeen esteka hautatuak (deialdien iragarpenak, lehiaketak, formakuntzen aurkezpenak, lan-eskaintzak, ikerketak eta inkestak, baliabide anitzak...) hedatzen ditugu ere (beherago aurkituko dituzu aitzineko zenbakietan igorri ditugun berri labur horien zerrenden artxiboak). 

Harpidetzeko euskarazko newsletterari klikatu ondoko botoian. 

Oharra: izena eman ondoan, mezu bat errezibituko duzu zure e-postan. Galdeginen dizu zure izen-ematea baieztatzea (horrela ez zaitu nehork bortxaz harpidetzen ahalko zure helbidea baliatuz).

2022ko berripaperak

Aitzineko aleak eta haiekin batera hedatu ditugun albiste laburren zerrenda (ikerketak, deialdiak, lan-eskaintzak...).

Azaroa - 113. zenbakia

Urria - 112. zenbakia

Iraila - 111. zenbakia

Uztail - Agorrila - 110. zenbakia

Ekaina - 109. zenbakia

Maiatza - 108. zenbakia

Apirila - 107. zenbakia

Martxoa - 106. zenbakia

Otsaila - 105. zenbakia

Urtarrila - 104. zenbakia

Artxiboak