Berripaper elektronikoa: gure aktualitatearen segitzeko newslettera

Harpidetu zaitez Euskal kultur erakundearen newsletter-ari. Dohainik da. Hilabetean behin eskuratuko duzu emailez.

Euskal kultur erakundearen newslettera hilabetean behin zabaltzen dugu, dohainik.
Euskal kultur erakundearen newslettera hilabetean behin zabaltzen dugu, dohainik.

Bereziki elkarteei, artistei eta gure partaide desberdinei begira pentsatua izan den hedapen tresna honen bidez Euskal kultur erakundearen nahia bere aktibitate anitzen berri ematea da.

Euskarri horren bitartez, albiste laburren bidez, kultura eragileentzako interesgarriak izan daitezkeen esteka hautatuak (deialdien iragarpenak, lehiaketak, formakuntzen aurkezpenak, lan-eskaintzak, ikerketak eta inkestak, baliabide anitzak...) hedatzen ditugu ere (beherago aurkituko dituzu aitzineko zenbakietan igorri ditugun berri labur horien zerrenden artxiboak). 

Harpidetzeko euskarazko newsletterari klikatu ondoko botoian. 

Oharra: izena eman ondoan, mezu bat errezibituko duzu zure e-postan. Galdeginen dizu zure izen-ematea baieztatzea (horrela ez zaitu nehork bortxaz harpidetzen ahalko zure helbidea baliatuz).

2024ko berripaperak

Aitzineko aleak eta haiekin batera hedatu ditugun albiste laburren zerrenda (ikerketak, deialdiak, lan-eskaintzak...).

Otsaila - 127. zenbakia

Urtarrila - 126. zenbakia

Artxiboak