Logoteka

Hemen aurkeztua den logotipoa Euskal kultur erakundeko elkartekide, partaide eta eragile guzien erabilpenerako da.

Oroit logotipo hau Euskal kultur erakundearena dela eta baimena ukan behar duzula edozein erabilpenarako.

Erabilpen arau sinple batzuk dira, bakoitzari bere kode grafiko propioak atxikitzeko askatasuna uzten diotenak.
Hori dela eta, zure gainean kontatzen dugu errespeta ditzazun.

Horretarako galdegiten dizugu ongi irakurtzea logoaren erabilpen gida eta betetzea zehazturik diren gomendioak. Gero, ondotik aurkeztuak diren logoaren bertsioen fitxategiak telekarga ditzakezu egokien zaizkizun formatuan.

Logo bat baino gehiago, gure nortasunaren isla

Euskal kultura kultura parte hartzaile eta herrikoia da, honen bereizgarri nagusia praktika sozialen aniztasun handia delarik. EKE ondare immaterial horren babestearen eta garapenaren alde ari da. Erakundeak euskal kulturaren aurpegi ezberdinen eta kultura hori ordezkatzen dutenen arteko lotura egiten du.

  1. KULTURAko K erdigunean da, kulturak du lotura egiten.
  2. Hizkiak korapilatuak diren moduak eta beren itxura irregularrak halako giza izpiritu hurbilerraza ematen die.
  3. Borobilak batasuna sortzen du, eragileen eta erakunde publikoen arteko proiektu amankomun bati buruzko bateratzea.

Web erabilpenak

Interneten agertzeko eta erabilpen numerikoentzat ondoko RVB bertsioak erabil daitezke.
Bertsio horizontala lehenetsi beharko da. Bertsio bertikala baliatuko da bakarrik bertsio horizontala egokia ez delarik.

Horizontala, beltza
Horizontala, beltza
Bertsio horizontala, beltza
Fitxategiak: .svg | .png
Horizontala, urdina
Horizontala, urdina
Bertsio horizontala, urdina
Fitxategiak: .svg | .png

Horizontala, monokromoa
Horizontala, monokromoa
Bertsio horizontala, monokromoa
Fitxategiak: .svg | .png
Horizontala, zuria
Horizontala, zuria
Bertsio horizontala, zuria
Fitxategiak: .svg | .png

Bertikala, beltza
Bertikala, beltza
Bertsio bertikala, beltza
Fitxategiak: .svg | .png
Bertikala, urdinez
Bertikala, urdinez
Bertsio bertikala, urdina
Fitxategiak: .svg | .png

Bertikala, monokromoa
Bertikala, monokromoa
Bertsio bertikala, monokromoa
Fitxategiak: .svg | .png
Bertikala, zuria
Bertikala, zuria
Bertsio bertikala, zuria
Fitxategiak: .svg | .png

 

Inprimatze lanendako erabilpenak

Inprimatze lanendako ondoko fitxategiak erabil daitezke.
Bertsio horizontala lehenetsi beharko da. Bertsio bertikala baliatuko da bakarrik bertsio horizontala egokia ez delarik.
Logotipoa bi koloretan dago aukeran. Inprimatze monokromo baten kasuan, bertsio beltza baliatzen ahalko duzu, nahi duzun pantonearekin.

Bertsioa Fitxategiak (.ai edo .eps)

Bertsio horizontala, beltza

.ai | .eps

Bertsio horizontala, urdina

.ai | .eps

Bertsio horizontala, monokromoa

.ai | .eps

Bertsio horizontala, zuria

.ai | .eps

Bertsio bertikala, beltza

.ai | .eps

Bertsio bertikala, urdina

.ai | .eps

Bertsio bertikala, monokromoa

.ai | .eps

Bertsio bertikala, zuria

.ai | .eps

Erabilpena eta adibideak

Baliatzen ahal duzu zure dokumentuarekin hobekien doan kolorea, baldin eta kontrastea nahikoa baldin bada irakurgarritasunarentzat. Logotipoa bertsio ttikienean eta argazki baten gainean delarik, laukizuzen zuri baten gainean ezar daiteke, babes eremua errespetatuz.
Xehetasun gehiagorentzat irakur erabilpen gida.

Baimenduak ez diren erabilerak

  1. Logotipoaren pantaila-argazkirik edo web irudiaren grabaketarik ez egin.
  2. Testuaren edo binetaren proportzioak, hizkien kokapena eta beren arteko espazioa ez aldatu.
  3. Logotipoaren elementuak ez estiratu, ez trinkotu, ez desitxuratu eta ez bereizi.
  4. Logotipoaren elementu baten edo batzuen erabilpena ez da baimendua beste marka, logotipo edo irudi baten sortzeko.
  5. Dokumentu honetan aurkituko dituzun logotipoaren babes eremuari buruzko aholkuak jarraitu.
  6. Logotipoa ez animatu gure baimenik gabe.

Xehetasunak - Laguntza