Euskaltzaindiaren ibilbideak euskararen estandarizazioan

Xarles Videgain (Euskaltzaindia).