Hizkuntzalaritza

Euskara hizkuntza berezia da, indoeuropar hizkuntzetatik erabat ezberdina.

Alfabetoa

Euskaraz, hizki guztiak ahoskatzen dira.

Euskal alfabetoak 22 hizki dauzka : a, b, d, e, f, g, h, i, j, k, l, m, n, ñ, o, p, r, s, t, u, x, z.

Ahoskuntza

Ez du zailtasun berezirik euskaraz hizki guziak ahoskatzen baitira. 

Ba ote dakizue ?

  • Euskaraz ez da generorik, ez femeninorik, ez maskulinorik (hika edo toka-noka salbu)
  • Euskal aditzaren berezitasuna aditz laguntzaileak adierazten du, honek pertsona marka desberdinak biltzen baititu (nork, nor edo zer, nori)
    Adib. : Eman diot
  • Aditz jokoan, ergatiboaren kasuan aditz iragankorraren subjektuak k hartzen du atzizkitzat Adib. : Aitak sagarra jan du
  • Gaurko euskarak protoeuskaratik etorri hitzak erabiltzen ditu, halaber beste hizkuntzetatik mailegatuak. Euskararen berezitasuna sintaxian da.

Arabiera

Euskara

Kutuk

Gutun

Az-zuk

Azoka

Latina

Euskara

Tempora

Denbora

Episcopum

Apezpikua

Gehiago jakin