Johanna Daniel

Gallica, Frantziako Liburutegi Nazionalaren eduki numerikoen hedapenaren alde ari den Gallikanauta baten esperientzia.