Oinarrizko bibliografia

Aurnague Jakes eta Duguine Maia, Euskaldun orok altxa burua, Enquêtes sociolinguistiques en Garazi 1982, 2002, Eusko Ikaskuntza 2005.

Bachoc Erramun, 10/1982 Euskararen legea, Ipar Euskal Herriko ikusmolde bat, in Euskera 2007, 3, 52. liburukia (2. aldia), 1553. orrialdean, Euskaltzaindia.

Bachoc Erramun, Euskararen egoera Ipar Eukal Herrian, Euskararen erakunde publikoa, Baiona 2007.

Elkarlanean, Euskal nortasuna eta kultura, XXI. mendearen hasieran, Eusko Ikaskuntza, Donostia 2006.

Etxeberria-Balerdi Felix, Elebitasuna eta hezkuntza Euskararen Herrian, Ibaeta pedagogia, Donostia 1999.

Eusko Jaurlaritza, Euskal Herriko Soziolinguistikako Inkestak, Eusko Autonomia Erkidegoa, Iparralde, Nafarroa, Euskal Herria  : I - 1991 ; II 1996 ; III 2001 ; IV 2006 ; V 2011 ; VI 2016

Eusko Jaurlaritza, Euskara biziberritzeko plan nagusia, Gasteiz 1999.

Euskararen aholku batzordea, XXI. Mende hasierako hizkuntza politikaren oinarriak, itun berritu baterantz, Euskara 21, Eusko Jaurlaritza 2009.

Euskararen erakunde publikoa, Hizkuntza politika proiektua, Baiona 2006.