Adios izar ederra

Arr. Julien Porret
Transk. Jo. Maris