Bazabiltza

Iratzeder(J.Diharce)-en olerkia
Musika :J.François Guiharretze
Harmo.Jo .Maris 2006