Ez, ez dut nahi (ahots mistoak)

Julian Lekuona
Arram. Jo Maris