Gain hartarik beha

Hitzak P.Bruno
Musika -Harmo. Jo.Maris 1980