Tibie Paiom (Jesus Jauna, Urrikal)

Dmytro Bortnianski (1751-1825)
Transkripzioa.Jo Maris