Zaude lo ttikiñoa

Aita B.Bruno
Harmo. : J. Urteaga Nekez Ari taldearentzat (1978)