Les registres de Guillaume Apheça, agent d'émigration

Les informations concernant 15 000 émigrés, retrouvées sur les registres de l'agent d'émigration basque Guillaume Apheça (1828-1919) sont consultables ici dans une version simplifiée.

Banka

Urtea Izena Adina Sexua Herria
1866 ETCHEBEST OSAFRAN Gratianne F Banka
1866 IRIBARNE Arnaud M Banka
1866 ETCHETO Pierre M Banka
1866 ETCHECHURY Sauveur M Banka
1866 ETCHECHURY Banka
1867 ANCHOBERRY Martin M Banka
1867 ANCHOBERRY Marie F Banka
1872 ERNAGA Jeanne F Banka
1872 ETCHEVER Pierre M Banka
1872 ETCHEVERS Pierre M Banka
1873 ETCHEVERST Jean M Banka
1873 ETCHEBERST Martin M Banka
1873 ETCHEBERST F Banka
1873 ETCHEPARE Jeanne F Banka
1873 ETCHEPARE F Banka
1873 ETCHEVERTS Martin M Banka
1873 APHAREIN M Banka
1873 APHAREIN Bernard M Banka
1873 BISCAR Pierre M Banka
1873 GOYHENECHE Martin M Banka
1873 ERGUY Pierre M Banka
1873 IRUNGRAY Martin M Banka
1873 ETCHEBEST Martin M Banka
1873 ETCHEVERTS Martin M Banka
1873 ETCHEVERTS Martin M Banka
1874 FALXA Gracieuse F Banka
1874 FALXA 10 ans Banka
1874 FALXA 8 ans Banka
1874 FALXA 7 ans Banka
1874 ERNAGA Thipia Jean M Banka
1875 BISCAR Pierre M Banka
1875 BISCAR F Banka
1875 BISCAR M Banka
1875 BISCAR F Banka
1875 BISCAR F Banka
1875 BISCAR Gracien M Banka
1875 ??? F Banka
1875 ERRAMOUSPE Jean M Banka
1875 AMESTOY Bernard M Banka
1875 ARAMBEL Bernard M Banka
1875 LAXAGUE Estebani 18 M Banka
1875 LAXAGUE Jeanne 16 F Banka
1875 HANDITO V E.pé F Banka
1875 HANDITO M Banka
1875 HANDITO F Banka
1875 FALÇA Marie F Banka
1876 ETCHEVERST Pierre M Banka
1876 CARRICABURU Jean M Banka
1877 ETCHEVEST Pierre M Banka
1877 HOURCADE F Banka
1878 ERREGUE Gracieuse F Banka
1878 ERREGUE F Banka
1878 IRIBARNE Marie F Banka
1878 LAXAGUE Jean M Banka
1878 ERRAMUSPE ANDICO Angnes F Banka
1878 MINONDO Marie F Banka
1878 IRIBARNE Marie F Banka
1879 IRIBARNE Marie F Banka
1879 FALXA Michel M Banka
1879 FALXA Catherine F Banka
1879 ETCHEBEST Pierre M Banka
1879 ETCHEVEST Pierre M Banka
1879 IRIBARNE Marie F Banka
1879 ERREGUE F Banka
1879 ETCHEBEST Pierre M Banka
1879 SORHONDE J Banka
1879 IRIBARNE Marie F Banka
1879 ITHURRALDE Gratien M Banka
1880 LAXAGUE Jean M Banka
1880 FLATXA Juan F Banka
1880 IRIBARNE F Banka
1880 IRIBARNE Cath.ne F Banka
1880 AMESTOY Gra.ce Banka
1880 LATXAGUE Gracieuse F Banka
1880 LATXAGUE Amngnes(?) F Banka
1880 ETCHECHOURY M Banka
1880 IRIBARNE Marie F Banka
1880 ETCHEVERST Jean M Banka
1880 IRIBARNE Marie F Banka
1880 ITHURRALDE Gara. Banka
1880 LAXAGUE Jean M Banka
1881 BURUCUA Marie F Banka
1881 IRIBARNE Marie F Banka
1881 ETCHEBEST Jean M Banka
1881 APHECHENA Martin M Banka
1881 ARAMBEL Jean M Banka
1881 ARAMBEL Jean M Banka
1881 UHALDE Pierre M Banka
1881 OHACO Gra.ce F Banka
1881 GACHITEGUY M Banka
1881 LANDA Francisca F Banka
1881 LANDA 5 M Banka
1881 ETCHEMINDY Jean M Banka
1881 OSPITAL Gratien M Banka
1881 ETCHEVERST Jean M Banka
1881 ETCHEVERST Pierre M Banka
1881 ETCHELECU Pierre M Banka
1881 ELISSALDE François M Banka
1881 ETCHEPARE Catherine F Banka
1881 ITHURRALDE Gra.tie Banka
1881 ETCHEMENDY Jean M Banka
1881 APHECHENA Peillo M Banka
1881 OSPITAL Pierre M Banka
1881 BASTANCHOURI Gratien M Banka
1881 INCHAOUSPE Jean M Banka
1881 INCHAOUSPE Marie F Banka
1881 ERRAMOUSPE Pierre M Banka
1881 APHECHENA Marie F Banka
1881 SARHY Pierre M Banka
1881 FALXA D.qua F Banka
1881 GAMIETA Estefania F Banka
1881 UERRIET Marie F Banka
1881 UERRIET D.qua F Banka
1881 ERREGUE Fracoise Banka
1881 ETCHEPARE Jean M Banka
1882 ERREGUE Marie F Banka
1882 FALXA Jean M Banka
1882 ERRAMOUSPE Gratien M Banka
1882 BARRIGARAY Bap.te M Banka
1882 BARRIGARAY F Banka
1882 ETCHEVERST Jean M Banka
1882 ETCHEVERIT Gracieuse F Banka
1882 LAXAGUE Banka
1882 ETCHEBEST Jean M Banka
1882 ERRAMOUSPE Jean M Banka
1882 ETCHEPARE Arnaud M Banka
1882 ALFARO Gracieuse F Banka
1882 ETCHEPARE Marie F Banka
1882 ALFARO Catalina F Banka
1882 IRIBARNE Gratien M Banka
1882 ANTONENA Marie F Banka
1882 SALLABERRY Jean M Banka
1882 ETCHEBEST Jean M Banka
1882 ARROQUI Gracieuse F Banka
1882 SALLABERRY Pierre M Banka
1882 ITHURRALT Gratien M Banka
1882 SARHY Jean M Banka
1882 APHECHENA Antoine M Banka
1882 ARROQUI Pierre M Banka
1882 AMADOUE Banka
1882 FALSA Marigno M Banka
1882 FALSA Agnes F Banka
1882 ANTONNENA Marie F Banka
1882 BRUSTHE Bernard M Banka
1882 MINDISKO Anes F Banka
1883 ETCHEPARE Jean M Banka
1883 BRUST Magna M Banka
1883 ITHURRALDE Gr.se Banka
1883 PILARIA Jeanne F Banka
1883 HANDISCO Agnes F Banka
1883 FALXA Michel M Banka
1883 HOURCADE Jean M Banka
1883 HANDY Gratin? Juan M Banka
1883 LAXAGUE Jean M Banka
1883 FALSA Martin M Banka
1883 ITHURRALDE Gracieuse F Banka
1883 ETCHETO Marie F Banka
1883 LATXAGUE Gracieuse F Banka
1883 OHACO Marie F Banka
1883 IBARLIN Marie F Banka
1883 LEGARREA Pepa F Banka
1884 ERNAGA Marie F Banka
1884 FALSA Jean M Banka
1884 ANTONNENA Elisabeth F Banka
1884 ETCHEBEST Jean M Banka
1884 BERGONGNA Martin M Banka
1884 SALLABERRY Cath.ne F Banka
1884 ANTONNENA Elizabeth F Banka
1884 ERRAMOUSPE Jean M Banka
1884 SANDUETA Pierre M Banka
1884 ABANS Philippe M Banka
1884 AZAIFRAN? D.que Banka
1884 ERRAMOUSPE Jean M Banka
1884 ERNAGA Jean M Banka
1884 HOURCADE Jean M Banka
1884 HOURCADE Jean M Banka
1884 ETCHEPARE Jean M Banka
1884 UHALDE Pierre M Banka
1884 UHALDE Marie F Banka
1884 ERRAMOUSPE Pierre M Banka
1884 CASCUE Pierre M Banka
1884 ERREA Marcos M Banka
1884 CUANTORENA Maria F Banka
1884 UTHURRALDE Juliana F Banka
1885 HOURADE Jean M Banka
1885 ERRAMOUSPE Jean M Banka
1885 ARROQUI Gracieuse F Banka
1885 ERRAMOUSPE Jean M Banka
1885 ERREGUE Jean M Banka
1885 OSSAFRAN Gratien M Banka
1885 AROTXARENA Sébastien M Banka
1885 GASTIARRE Juana F Banka
1885 AIRE Pierre M Banka
1885 HOURCADE Jean M Banka
1885 HOURCADE M Banka
1885 LASSAGUE Jean M Banka
1885 ETCHEVERST Jean M Banka
1885 LAXAGUE Jean M Banka
1885 ETCHEGARAY Miguel M Banka
1885 GAROSTARZU Jean M Banka
1885 BIDART Jean M Banka
1885 BISCAY Marie F Banka
1885 CUANTORENA Maria F Banka
1885 LAXAGUE Jean M Banka
1885 LAXAGUE F Banka
1885 LAXAGUE M Banka
1885 LAXAGUE M Banka
1885 LAXAGUE M Banka
1885 LAXAGUE F Banka
1886 INÇABY Jean M Banka
1886 BIDART Marie F Banka
1886 IRIBARNE Marie F Banka
1886 IRIBARNE Gabriel M Banka
1886 BIDART Jean M Banka
1886 OSPITAL Marie F Banka
1886 SALLABERRY Antoine M Banka
1886 OSSAFFRAN Martin M Banka
1886 ERRAMOUSPE Gratien M Banka
1886 IRIBARNE Gabriel M Banka
1886 IRIBARNE Marie F Banka
1886 APHAREIN Gracieuse F Banka
1886 ALFARO Jean M Banka
1886 ITHURRALDE Gratien M Banka
1886 JUANTORENA Marie F Banka
1886 CARRICABURU Antoine M Banka
1887 IRIBARNE Marie F Banka
1887 IRIBARNE Gabriel M Banka
1887 ERRAMUSPE Pierre M Banka
1887 ETCHEPARE Jean M Banka
1887 BIDART Jean M Banka
1887 IRIBARNE Gabriel M Banka
1887 ERRAMOUSPE Pierre M Banka
1887 ETCHART Jean M Banka
1887 ETCHART F Banka
1887 IRIBARNE Marie F Banka
1887 FALXA Jean M Banka
1887 IRIBARNE Gabriel M Banka
1887 FALXA Jean M Banka
1887 OSSAFREIN Marianne F Banka
1887 ERRAMOUSPE Marie F Banka
1887 ITHURRALDE Marianne F Banka
1888 ETCHEPARE Jean M Banka
1888 IRIBARNE Marie F Banka
1888 ITHURRALDE Jean M Banka
1888 APOCA Jean M Banka
1888 IRIBARNE Gab.el Banka
1888 IRIBARNE GASTE Banka
1888 IRIBARNE Marie F Banka
1888 ETCHEPARE Bernard M Banka
1888 ERNAGA Jeanne F Banka
1888 FALXA Jean M Banka
1888 FALSA Jean M Banka
1888 ARAMBEL Jean M Banka
1888 ETCHEBEST Jean M Banka
1888 ARAMBEL Jean M Banka
1888 ERRAMOUSPE Pierre M Banka
1889 ERNAGA Jeanne F Banka
1889 OSSAFREIN Marten M Banka
1889 ETCHEGARAY Jean M Banka
1889 OPOCA Jean M Banka
1889 IRIBARNE Gabriel M Banka
1889 FALXA Jean M Banka
1889 STOCQ Jeanne 30 F Banka
1889 ITHURRALT Cath.ne 18 F Banka
1889 ITHURRALT Marie 17 F Banka
1890 IRIBARNE Marie F Banka
1890 IRIBARNE Gabriel M Banka
1890 CUANTORENA Joseph 20 M Banka
1890 ARROQUI Jean 53 M Banka
1890 ARROQUI Gracieuse 55 F Banka
1890 FALXA Jean M Banka
1890 IRIBARNE Marie F Banka
1891 IRIBARNE Marie F Banka
1891 IRIBARNE Gabriel M Banka
1891 SALLABERRY Gracien 50 M Banka
1891 SALLABERRY Cath.ne 49 F Banka
1891 SALLABERRY 14 Banka
1891 SALLABERRY 11 Banka
1891 SALLABERRY 9 Banka
1891 SALLABERRY 7 Banka
1891 ANTONENA Marie 50 F Banka
1891 ANTONENA 15 Banka
1891 ANTONENA 9 Banka
1891 AHUNZAIN Marie F Banka
1891 MARTIREN Marie 21 F Banka
1892 IRIBARNE Marie F Banka
1892 ETCHEGARAY Jean M Banka
1892 IRIBARNE Marie F Banka
1892 IRIBARNE Gabriel M Banka
1892 SALLABERRY Pierre 43 M Banka
1892 ALFARO Do.ca F Banka
1893 IRIBARNE Marie F Banka
1893 IRIBARNE Marie F Banka
1893 IRIBARNE Gabriel M Banka
1893 SAHARGUN Marie L F Banka
1893 ITHURRALDE Marie 16 F Banka
1893 ITHURRALDE Marie 26 F Banka
1893 ITHURRALDE 1 M Banka
1893 OPOCA Banka
1894 IRIBARNE Marie F Banka
1894 IRIBARNE Grabiel M Banka
1894 IRIBARNE Jeanne F Banka
1894 FALSA Jean M Banka
1894 IRIBARNE Grabiel M Banka
1894 IRIBARNE Grabiel M Banka
1894 IRIBARNE Marie F Banka
1895 IRIBARNE Marie F Banka
1895 IRIBARNE Grabriel M Banka
1895 IRIBARNE Marie F Banka
1896 IRIBARNE Gabril M Banka
1896 JAUREGUY Pierre M Banka
1896 IRIBARNE Gabriel M Banka
1896 FALSA Marie F Banka
1896 IRIBARNE Marie F Banka
1897 FALSA Marie F Banka
1897 IRIBARNE Marie F Banka
1897 IRIBARNE Grabiel M Banka
1898 IRIBARNE Marie F Banka
1898 ERRAMOUSPE Jean M Banka
1898 IRIBARNE Grabiel M Banka
1898 IRIBARNE Marie F Banka
1898 FALSA Marie F Banka
1898 NAUDY Jeanne F Banka
1899 ERRAMOUSPE Marie F Banka