Erramun Baxok (1928-2024)

Soziolinguistika eta euskararen aldeko proiektu askotan parte hartu du Erramun Bachoc-ek gaitasun ohargarri bat bereganatuz. Hauek dira Erramunek kudeatu edo lagundu dituen inkestak eta erroldak :

Erramun Bachoc © EKE
Erramun Bachoc © EKE
Euskal Herriko Soziolinguistikako Inkestak – Euskararen jarraipena I, II,  III eta IV (1991 - 1996 - 2001 - 2006 - 2011), Eusko Jaurlaritza, Euskal Kultur Erakundea.

Etorkizuna aurreikusten 99 : Euskal Herriko gaztetxoak eta euskara, zuzendariak, Iñaki Martínez de Luna eta Kontxesi Berri-Otxoa, Nafarroako Unibertsitate Publikoa, Euskal Herriko Unibertsitatea, Euskal Kultur Erakundea

Frantziako 33. biztanleriaren erroldako hizkuntzei buruzko 4 galdera, lehen aldikoz (1999).1995ean, Ustaritzen izan ziren Frantziako eskualde hizkuntzen arteko topaketetan, Kanadan edo Belgikan egiten zenaren adibidea hartuz, frantses zentsu erroldetan  eskualde hizkuntzei buruz galdera batzuk egitea aipatu izan zen. Horren ondotik, Pariseko INSEE-k (zentsu eta estatistika institutua) onartu zuen Euskal Kultur Erakundea hizkuntza hoien ordezkaria izan zedin. Erramunek galderen idazlanean parte hartu zuen.

Euskaldun orok altxa burua  Enquêtes sociolinguistiques en Garazi 1982, 2002, Michel Aurnague eta Maia Duguine. 1982an Jakes Aurnague euskaltzaleak Iparraldeko lehen inkesta soziolinguistiketarik bat burutu zuen, Garazi eskualdeko kolegioetan. Erramunek ohar batzuk egion zizkion orduan. Eta 2002an Michel Aurnaguek, Jakesen semeak, eta Maia Duguinek ber baldintzekiko inkesta egin zuten Erramunen laguntzarekin, datu konparagarriak eskuratzeko.

Euskal nortasuna eta Kultura XXI. mendearen hasieran, 2004 - 2005. 2006an Eusko Ikaskuntzak inkesta horren emaitzak eta hoiei buruzko hausnarketa txosten batzuk argitaratu ditu. Erramun, egile eta arduradun taldekoa zen Pantxoa Etxegoin, Terexa Lekunberri, Iñaki Martinez de Luna, Larraitz Mendizabal, Igor Ahedo, Xabier Itzaina eta Roldan Jimenorekin.

Bibliografia : testu hautatu batzuk

 • 1976, La pensée politique d'Emmanuel Mounier. La communauté internationale, Sainte-Foy, Université Laval. (Filosofia doktorego tesia).
 • 1982, Hizkuntza geografia artikulua, in U.Z.E.I. Hizkuntzalaritza hiztegia, Donostia, Elkar.
 • 1987, Existentzialismoak ; Emmanuel Mounier artikulua, in U.Z.E.I. Filosofia hiztegia, Donostia, Elkar.
 • 1987 (1996), Euskaraz bizi euskara ikasteko ikus-entzunezko metodoa (1. edizioa), 6 liburuxka (4  salgai), 6 bideokasete.
 • 1988, E. Bachoc, A. Duhalde, M. Itçaina, A. Luberriaga, Euskal mintzabideak, guide de conversation français-basque, Euskaltzaleen Biltzarra, Baiona, Elkar.
 • 1997, Soziolinguistikazko inkestaren irakaspen batzuk. Bat Soziolinguistika aldizkaria, 22/23, Donostia,  Euskal Kulturaren Batzarrea : 15-27.
 • 2000, L’enseignement de la langue basque, in C. Clairis, D. Coastaouec, J.-B. Coyos, Langues et cultures régionales de France - État des lieux, enseignement, politiques, Paris, Sorbonnen, 1999 / 06 / 11-12, Paris, L’Harmattan : 229-238.
 • 2001, M.-J. Azurmendi, E. Bachoc, F. Zabaleta. Reversing language shift: The case of Basque, in Joshua A. Fishman, Can threatened languages be saved? Reversing language shift, revisited: A 21st century perspective, Clevedon, Multilingual Matters : 234-259.
 • 2005, Inkesta baten inguruko solasak, in Michel Aurnague eta Maia Duguine, Euskaldun orok altxa burua Enquêtes sociolinguistiques en Garazi 1982, 2002, Donostia, Eusko Ikaskuntza : 23-30.
 • 2006, Euskal nortasuna eta kultura, XXI. mendearen hasieran, Baxok, E. eta beste. Donostia, Eusko Ikaskuntza.
 • 2006, Eremu urriko hizkuntzak Europa Batuan, Euskera, 2006, 2, 51. liburukia, Euskaltzaindiaren XI. Jagon Jardunaldiak, 2006-11-24, Bilbo : 919-968. www.erabili.com/zer_berri/muinetik/1166006420.
 • 2007, Euskara eta euskal kultura 2020 Ipar Euskal Herriko gogoetak, Bat Soziolinguistika aldizkaria, 65, Andoain , Soziolinguistika Klusterra : 27-38.
 • 2007, Euskaltzaindiaren eragina Euskararen Erakunde Publikoaren hizkuntza politika proiektuan, Euskera, 2007, 52. liburukia, Bilbo : 403-414.

 

Artikulu zientifikoak

Aldizkari horietan : Bat Soziolinguistika aldizkaria, Euskera, International Journal of the Sociology of Language, Jakin, Jazten,

Besterik

La Pensée politique de Mounier : thèse de doctorat à l'Université de Québec, 576 pages, microfilms, 1946.

Hizkuntzalaritza aplikatua : Euskal Herriko Unibertsitatean eman kurtsoa, ikaslei banatua, urtero berritua, artikulu askoren iturburua, 216 orr., azken edizioa 1993.

Euskaraz Bizi : euskal ikasbidea, 6 ikus-entzunezko zinta 15 minuta bakoitzak, 6 eskuliburu 96 orrialde bakoitzak, Ikas 1987 - 1996.

Euskal mintzabideak, guide de conversation : Euskaltzaleen Biltzarrarentzat, 140 orr., Elkar 1988.

Hizkuntz geografia : Hizkuntzalaritza hiztegia, 19 orr., UZEI 1982.

Existentzialismoak ; Emmanuel Mounier : Filosofia hiztegia, 8 orr. UZEI 1987.

Euskararen ikaskuntza eta motibazioa : 9 orr., Jakin 20, 1981.

Euskalkiak, euskara batua eta Euskal Heriko diglosia : 16 orr., Euskara euskalkiak, Eibarreko udala 1985.

Hizkuntzen bizitasuna, kolaborazioak : 4 orr. Bat soziolinguistika aldizkaria 1, 1990.

Euskal Batasunaren hizkuntz politika : 9 orr. Jakin 62, 1991.

Alfabetatzea eta andragogia : 14 orr., Ele 8, 1991.

Educational and Children's books in the Basque Country : 8 p., Forum Europa 1992.

Euskararen herri-mugimendua, galdetegia : 4 orr. Bat 6, 1992.

Euskara eta euskal kultura gizarte integraziorako bidean : 5 orr., Jazten 9, 1993.

Subiranotasun nazionala hizkuntza berreskuratzeko : 9 orr., Bat 9, 1993.

Lurraldetasunaren problema Ipar Euskal Herrian : 11 orr., Jakin 84, 1994.

Aro berriko hizkuntz politika, mahaingurua : Euskal kulturaren urtekaria,13 orr., Argia 1994.

L'enseignement de la langue basque (10 pages), in C. Clairis, D. Costaouec, J.-B. Coyos, Langues et cultures régionales de France, etat des lieux, enseignement, politiques, L'Harmattan 1999.

Elkarlanean : Euskal nortasuna eta kultura, XXI. mendearen hasieran, Eusko Ikaskuntza Donostia 2006

Gehiago jakin