Programaren ezaugarriak

Batekmila programaren dimentsioak honela labur daitezke :

Parte hartzaile dimentsioa

 • kultura maileko komunitatean parte hartzeko gogoa sortarazi
  (informazio trukaketak).
 • Kopuru haundienaren partehartzea artamendatu, euskal ondareari loturiko aktibitate kulturaletan edozein adinekoek parte har dezaten.
Harremanen dimentsioa
 • Belaunaldi ezberdinen arteko harremanen sorraraztea.
 • Populazio kategorien arteko harremanen indartzea (espazio urbanoak/rurbanoak/baserritarrak).
 • Sare edukatibo ezberdinetako haurren arteko harremanen bultzatzea.
 • Kultura trukaketen garatzea.
Memorio kolektiboaren dimentsioa
 • Ahozko memorio kolektiboa eta orokorki kultura ohiduren zaintzea.
Heziketa dimentsioa
 • Gazteenak ondare kulturalari eta beraien bizi-lekuei sentsibilizatzea.
 • Irrika kreatiboen sustatzea.
Sorkuntza dimentsioa
 • Kreazio artistikoen sustengatzea, euskal kultura Euskal Herritik kanpo ezagutarazten dutenean.