Pierre Olhagaray apeza (1920-2010, Itsasu)


"Ene bururaren jabe bizi nahi izan dut"
. Hara zer dioen bertute handiko apez engaiatu honek. "Mission de France" sarearen bidez Argentinara joaten da 1964ean, hango langileen omonier izateko.

Apez- langile egoten da 1967a arte. Orduan, hego Amerika puntako apez misiolari guzien laguntzeko ardura ematen diote, geroago, Latino-Amerikar beste herrialdeetako batzuena ere.

Haiekin muntatzen ditu lehen laborari sindikatak. Bainan botereak laster begietan hartzen du. Pinochet jeneralaren diktatura iraunkorra ez du onartzen eta zinez mehatxatua dela jakinik, Euskal Herrira itzultzen da 1974an.