Hamalauko gerlako kantuak

Ene izpirituan hasten naiz pentsatzen,
Gizonaren bidean zer gisetan den,
Egia ez da errex xuxen esplikatzen,
Hainitz justizia baitute ezagutzen,
Gu penez higatzen,
Elgarren xahutzen,
Bat bertzia hiltzen,
Odola ixurtzen,
Bertze hainitz urrundik irriz asetzen (bis).

Hemeretzi ehunta hamalaugarrena,
Agorrako hilaren lehen eguna,
Europako gerla bat deklaratu zena,
Frantzian azkar ginen bazela zuzena,
Legiak emana,
Denentzat berdina,
Zerbitzuko on zena,
Biltzeko ordena,
Bainan esplikatzen da diru duna (bis).

...

Martin IRABOLA "MATXIN"