Harrak eta haritza

Haritza zoin eder den, oihanetan xutik,
Adarrak ditiela urrun zabaldurik,
Ezkurrak aldaxketan, ostoz beztiturik.
Agurtuz iruzkia kopeta gorarik,
Errege bat iduri, ontasun beterik.
Bainan adinarekin, zahartzen delarik,
Harrak agertzen zazko, erroen azpitik,
Aterbe baten keta, nun-nahi sarturik.

...

Pierre DUNY-PETRE