Mila zortziehun'ta hamabortzgarrena

Mila zortziehun 'ta hamabortzgarrena
Ni Hazparnen preso hartu nindutena ;
Plumagaineko premu orok dakitena,
Galeretan higatu beharko naizena.

Kantatzera niazu alegera gabe,
Ez baitut probetxurik trixtaturik ere ;
Nehun deusik ebatsi, gizonik hil gabe,
Sekulakotz galerak enetako dire.

Ala zorigaitzeko premu izaitea !
Harek eman baiteraut betikotz kaltea ;
Aitari galdeginik sortzeko partea,
Galeretan eman nau, hauxe duk dotea !

Ene aita da gizon kontsideratua,
Semea galeretan du segurtatua ;
Nonahi otoitzean belaunikatua,
Saindu iduri debru madarikatua !

Ene lehenkusia, Kadet Bordaxuri,
Fagore bat banuke galdatzeko zuri ;
Ongi adreza zaite ene arrebari,
Ene saltzeko zonbat ukan duen sari.
....

Martin Larralde "Bordaxuri"