Ikhusten duzu goizean

Ikhusten duzu goizean
Argia hasten denean
Menditto baten gainean
Etche ttikitto aitzin churi bat
Lau haitz handiren artean
Ithurritto bat aldean
Chakur churi bat athean
Han bizi naiz ni bakean

Nahiz ez den gaztelua
Maite dut nik sor lekhua
Aiten aitek hautatua
Etchetik kanpo zait iduritzen
Nonbait naizela galdua
Nola han banaiz sorthua
Han utziko dut mundua
Galtzen ez badut sentsua.

(…)

Jean-Baptiste ELISSAMBURU